Til seneste udgave af vores Masterclass 2024 – AI Transformation, fortalte Anne Zachariassen, COO hos Aarhus Havn, om hvordan man balancerer mellem teknologiens ubegrænsede muligheder og de nødvendige etiske overvejelser en balancegang mellem doomer– og boomer-perspektiverne, som hun formulerede det. 

Doomer vs. Boomer: En skala af perspektiver 

Hvordan vi opfatter AI’s rolle i bæredygtighedsdiskursen, kan variere markant. På den ene side har vi “Doomers“, der ser AI som en potentiel trussel mod menneskeheden, frygtende for teknologiens uforudsete konsekvenser. På den anden side står “Boomers“, som jubler over AI’s muligheder, men som ofte overser potentielle risici. Anne argumenterer for en middelvej, hvor en kritisk, men åben tilgang til AI kan fremme både innovation og bæredygtighed. 

De tre P’er: En holistisk tilgang til bæredygtighed

People: AI’s rolle i at skabe en mere inkluderende og sundere fremtid 

AI har potentiale til at transformere vores arbejde og hverdag ved at automatisere trivielle og tidskrævende opgaver, hvilket frigør tid til kreativitet og innovation. Dette kan potentielt føre til en højere livskvalitet og arbejdsglæde blandt medarbejdere. Desuden kan AI spille en afgørende rolle i forbedringen af folkesundheden gennem avancerede diagnosticeringsværktøjer, som kan bidrage til tidlig opdagelse af sygdomme som for eksempel kræft, hvilket kan være med til at redde menneskeliv og forbedre patientbehandlingen betydeligt.

Yderligere kan AI bidrage til et mere inkluderende samfund, ved at tilbyde teknologiske løsninger skræddersyet til individuelle behov, herunder personer med forskellige former for handicap. På trods af disse fordele er der væsentlige dilemmaer, såsom risikoen for tab af arbejdspladser i visse sektorer, samt etiske overvejelser omkring datahøstning og privatliv. 

Planet: AI som værktøj til miljøovervågning og -forvaltning 

AI kan revolutionere vores tilgang til miljøbeskyttelse og bæredygtighed ved at tilbyde avancerede værktøjer til overvågning og analyse af miljødata. Dette inkluderer forudsigelse af ekstreme vejrforhold, effektivisering af energiforbruget i alt fra private hjem til industrielle datacentre, samt optimering af ressourceforbrug. Disse teknologier har potentialet til at spille en central rolle i bekæmpelsen af klimaændringer og i beskyttelsen af vores planet for fremtidige generationer. Men denne teknologi kommer også med en bagside.

AI’s afhængighed af store datacentre betyder et enormt forbrug af elektricitet og vand, hvilket rejser spørgsmål om den reelle miljøpåvirkning af AI. 

Profit: AI’s bidrag til økonomisk bæredygtighed 

Gennem optimering af processer og ressourcer tilbyder AI enorme muligheder for at forbedre produktiviteten og skabe grundlag for forretningsudvikling og innovation. Den øgede transparens, som AI kan medføre i værdikæder, giver forbrugerne magt til at træffe mere informerede valg og kan fremhæve virksomheder, der reelt bidrager positivt til bæredygtighed. Dette kan skabe en konkurrencefordel for virksomheder, der forpligter sig til ægte grønne initiativer.

Vi skal dog være opmærksomme på risikoen for, at øget effektivitet og produktivitet ikke nødvendigvis fører til reduceret ressourceforbrug, men kan accelerere forbrug og udnyttelse af naturressourcer. 

Konklusion: En middelvej fremad 

Anne Zachariassens oplæg efterlader os med et afgørende budskab: vejen til en bæredygtig fremtid via AI er ikke sort eller hvid. Det kræver en omhyggelig balancegang mellem at udnytte teknologiens potentiale til fulde, samtidig med, at man forbliver årvågen over for de etiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Som samfund må vi navigere på denne vej med både optimisme og forsigtighed, altid med et kritisk blik på de valg, vi træffer. 

Ved at omfavne en holistisk tilgang, der anerkender både fordele og udfordringer, kan vi sikre, at AI ikke kun driver teknologisk innovation, men også fremmer en mere retfærdig, sund og bæredygtig verden for alle. 

 

Blogindlægget er produceret i samarbejde med AI-værktøjerne Good Tape og ChatGPT, ud fra en lydfil fra Anne Zachariassens indlæg på Masterclass – AI Transformation d. 22. marts 2024.

Ved du ikke hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning “Sådan kommer du i gang med AI”.

Download den her