Erhvervslivet møder forskningen

Denne sæson af Klean Book Lounge er blevet til Klean Paper Lounge. Formålet er fortsat at skabe inspiration ved at sætte rammen for mødet mellem forfatter og læser, men hvor vi hidtil har mødtes om en bog, dykker vi nu ned i den videnskabelige forskningsartikel.

Forskning i virksomhedsledelse, moderne organisationer, strategi, digitalisering, innovation, etc. repræsenterer en overflodskilde til inspiration og viden. I Klean ser vi, at mange oplever en række barrierer ift. at læse og forstå budskaberne i den type tekst. Derfor vil vi med Paper Lounge skabe et rum for den oversættelse, og faktisk mener vi, at den videnskabelige artikel passer godt ind i et travlt arbejdsliv, hvor det ofte kan blive en udfordring at finde tid til at læse hele bøger. Vi forbereder en læseguide med specifikke nedslag, så man hurtigt kan forstå pointerne og deltage i en fælles diskussion. Forskningsartiklen skal være gennemlæst forud for møderne, hvor vi tager en dialog med forskeren om emnet. Ønsket er, at forskningsartiklen bliver afmystificeret, så man som praktiker i højere grad begynder at orientere sig i den retning, og kan anvende den type indsigt i sin dagligdag.

Vi garanterer, at du får et indblik i en helt anderledes verden, og håber, at du ser den spændende mulighed for at blive eksponeret for, og diskutere, helt nye idéer og trends. For erhvervet er det en helt unik mulighed for at være på forkant. For de forskere, der præsenterer deres arbejde, er det en mulighed for at afprøve idéer på et publikum med praktisk erhvervserfaring, samt eksponere sig selv for et netværk der – ud over at kvalificere idéer – også potentielt kan danne datafundament for deres fremtidige forskning.

Erhvervslivet møder forskningen

Denne sæson af Klean Book Lounge er blevet til Klean Paper Lounge. Formålet er fortsat at skabe inspiration ved at sætte rammen for mødet mellem forfatter og læser, men hvor vi hidtil har mødtes om en bog, dykker vi nu ned i den videnskabelige forskningsartikel.

Forskning i virksomhedsledelse, moderne organisationer, strategi, digitalisering, innovation, etc. repræsenterer en overflodskilde til inspiration og viden. I Klean ser vi, at mange oplever en række barrierer ift. at læse og forstå budskaberne i den type tekst. Derfor vil vi med Paper Lounge skabe et rum for den oversættelse, og faktisk mener vi, at den videnskabelige artikel passer godt ind i et travlt arbejdsliv, hvor det ofte kan blive en udfordring at finde tid til at læse hele bøger. Vi forbereder en læseguide med specifikke nedslag, så man hurtigt kan forstå pointerne og deltage i en fælles diskussion. Forskningsartiklen skal være gennemlæst forud for møderne, hvor vi tager en dialog med forskeren om emnet. Ønsket er, at forskningsartiklen bliver afmystificeret, så man som praktiker i højere grad begynder at orientere sig i den retning, og kan anvende den type indsigt i sin dagligdag.

Vi garanterer, at du får et indblik i en helt anderledes verden, og håber, at du ser den spændende mulighed for at blive eksponeret for, og diskutere, helt nye idéer og trends. For erhvervet er det en helt unik mulighed for at være på forkant. For de forskere, der præsenterer deres arbejde, er det en mulighed for at afprøve idéer på et publikum med praktisk erhvervserfaring, samt eksponere sig selv for et netværk der – ud over at kvalificere idéer – også potentielt kan danne datafundament for deres fremtidige forskning.

Første forsker ved Klean Paper Lounge

Første forsker på Klean Paper Lounge var Susan Hilbolling. Susan er adjunkt på Aarhus Universitet BSS, med særlig forskningsinteresse i inter-organisationsinnovation, digitale teknologier og temporalitet. Hun har en bachelor i industrielt design, og en master i strategisk produktdesign fra hhv. Twente og Delft Universiteterne i Holland. Under sine Ph.d.-studier fra de Vrije Universitet (Amsterdam, Holland) indsamlede hun data i og omkring et udviklingsmiljø med omdrejningspunkt i Philips Hue. En økosystemsplatform, der er kurateret af Philips Hue.

Philips Hue er en IOT-produktserie af smarte elpærer, der kan styres ved hjælp af en app. Man kan som forbruger f.eks. finde spareprogrammer, få forskellige værelser til at lyse i forskellige farver, få lys til at følge musik, etc. Her så hun, hvordan man fra centralt hold tacklede mulighederne og problematikkerne i at åbne op for, at alle kan udvikle på platformen. Hvordan fastholder man f.eks. interessen fra de frivillige udviklere, og sikrer et bestemt niveau af kvalitet, når man samtidigt er nødt til at lukke ned for nogle funktioner – f.eks. stroboskop-funktioner, der potentielt kan udløse epileptiske anfald?

På dagen tog vores diskussion afsæt i Susans artikel ”Sustaining Complement Quality for digital Product Platforms: A case study of the Phillips Hue Ecosystem”.

Hvornår foregår det?

Vi mødes i udgangspunktet en gang i kvartalet. Næste mødegang, samt yderligere information omkring de deltagende forskere tilgår inden for nærmeste fremtid.

Hvad koster det?

Det er ganske gratis at deltage i Klean Paper Lounge, og du kan allerede nu tilmelde dig her.

Tilmelding

Er du blevet nysgerrig? Og vil du vide mere om Klean Paper Lounge?

Kontakt Frederik Jeppesen for yderligere information vedrørende Klean Paper Lounge 2024.

28 30 53 08
frederik@kleangroup.dk