Skift til Google Analytics 4

GA3 bliver brugt vidt og bredt til at tracke brugeres engagement på websites fra antal besøgende på siden til antal konverteringer og transaktioner i kurven.

Siden oktober 2020 har GA4 – Google Analytics 4 – været et ‘gratis’ tilbud sideløbende med GA3. GA4 har kørt i betaversion rigtig længe og er fortsat under udvikling, men den store forskel fra GA3 til GA4 er, at alt i GA4 trackes som events/hændelser og på tværs af platforme. Det har f.eks. tidligere været svært at tracke konverteringer på events, men det er nu muligt.

Den 16. marts 2022 meddelte Google i en blogpost, at man ikke længere vil fortsætte med GA3 pr. 1. juli 2023, og Universal 360 stopper 3 måneder senere. Som det ser ud lige nu, vil man have mulighed for at tilgå sine gamle Universal Analytics data i op til 6 måneder efter denne dato.

Opfordringen fra Google er derfor også, at man eksporterer og gemmer al sin gammel Universal data, hvis man gerne vil bevare dette.

Hvad gør vi nu?

Vigtigst af alt er det at finde ud af, om man vil fortsætte med en Google-service, eller om man vil vælge et helt andet spor. Udfordringerne ift. Google Analytics generelt er pt., hvor data er opbevaret, altså overførsel af data til servere uden for EU. Her kan der komme EU-stramninger ift. Googles opbevaring af data i USA, men det kan også være, at der politisk falder en aftale på plads, så det for firmaer i EU er muligt at overholde GDPR på brugerdata i EU.

Dog vil GA4 ikke længere gemme IP-adresser, hvorfor data vil være langt mere anonymiseret end i dag.

Kom i gang nu

Hvis du fremadrettet vil bruge Google Analytics 4, så skal du begynde at indsamle data nu, så du kan oparbejde en ny historik/data.

GA3 lever stadig et stykke tid endnu, men det vil give god mening allerede nu at implementere GA4 sideløbende med GA3, så du har et godt datagrundlag i GA4, når GA3 stopper med indsamling af data.

Implementering

Rigtig mange vælger at bruge Google Tag Manager (GTM) til implementering af bl.a. Google Analytics, men opsætningen er ikke 1:1 fra GA3 til GA4. Det vil det heller ikke være, hvis man vælger at hard code det, så opsætning af tags skal foretages på ny. Fordelen ved at bruge GTM er, at det ikke er udviklingstungt, når først opsætningen af selve GTM er gjort. Herefter er det kun den tid man bruger på opsætning af tags i GTM, som man gerne vil have indsat på sit website.

Lyder det interessant?

Kontakt Peter Sørensen for en uforpligtende snak — vi kan helt sikkert hjælpe dig!

+45 42 14 08 52
[email protected]