Det betaler sig, at have en klar sammenhæng mellem digitale udviklingsinitiativer og den overordnede forretningsstrategi. Det gælder om at kunne se og forklare hvordan det enkelte projekts målsætning passer ind i de overordnede forretningsmål (KPI). Hos Klean bruger vi Business Model Canvas til kortlægning af sammenhænge i din forretning og til at forstå, hvor muligheder og evt. barrierer findes. Vi bruger Impact Mapping til at vise sammenhængen mellem dine forretningsmål og de initiativer, der skal til for at ramme dem.

Indsigt i forretningsmodellen øger dine muligheder for digitalt udbytte

Med Business Model Canvas får du kortlagt hvad dine produkter er, hvem dine kunder er, hvordan du sælger til dine kunder, hvordan du producerer og leverer. Et 360 graders syn på din virksomhed i et enkelt overblik. Hos Klean har vi gode erfaringer med at køre workshops, hvor kunderne i grupper arbejder med modellen. Det illustrerer ofte forskellige syn på virksomheden afhængigt af hvor i organisationen, man sidder. Det kan i sig selv give frugtbare diskussioner.

  • Overblik over forretningens virkemåde
  • Indblik i hvor digitale initiativer giver værdi og evt. udfordringer
  • Referenceramme til begrundelse af projekter og mål

Med Impact Mapping kan du få overblik over hvordan du rammer dine mål

Dine mål kan være kendt på forhånd eller formet af det øvrige arbejde med forretningsstrategien. For hvert mål ser vi på muligheder og barrierer i i forhold til BMC og vi ser på, hvem der kan hjælpe dig med at nå målet. Hvis du f.eks. skal øge dit online salg, kan det være, du skal åbne en ny salgskanal på sociale medier. Du skal have hjælp af salgsafdelingen, men de mangler uddannelse. Så der skal arrangeres et kursus. Det kan også være du har kørende sælgere, som kan understøtte salgsmålene, hvis de får adgang til et website målrettet produktdemonstrationer ude hos kunden via tablet. Der skal laves et website til kørende salg.

Metoden hvor vi ‘regner baglæns’ fra dit mål, til hvem der kan hjælpe dig med at nå det, hvilken indflydelse de kan have og hvad du konkret kan gøre for dem kaldes Impact Mapping. Resultatet er konkrete handlingsplaner for målopfyldelse af hvert enkelt mål.

  • Kortlægning af interessenter der indgår i at du når dine mål
  • Handlinger der fører til målopfyldelse
  • Digitale indsatser samlet i en køreplan – RoadMap

Et enkelt overblik over dit systemlandskab giver en mere frugtbar dialog om digitale mulighede

I forbindelse med ethvert digitalt tiltag er det vigtigt at have et klart og enkelt overblik over forretningens systemer. Overblikket er for det første godt til at bygge en bro i kommunikationen mellem IT medarbejdere og forretningen. For det andet er det vigtigt at kende de umiddelbare konsekvenser og muligheder, når du ønsker at ændre i eksisterende systemer eller indføre nye.

Hos Klean arbejder vi med et visuelt overblik kombineret med en kort beskrivelse af hver grænseflade mellem systemerne.

Business Model Canvas

Hvor er dine kunder og hvordan giver du dem bedst mulig service?

Som supplement til forretningsmodel og målsætninger giver det god mening, at kigge på hvor du er i kontakt med det allervigtigste – dine kunder. Se mere om kunderejser her.

Vi står til rådighed uanset hvor du står i din digitale forretningsudvikling og hjælper jer gerne med at få sat skub i initiativerne.

Lyder det interessant?

Kontakt Claus Nissum Holm for en uforpligtende snak — vi kan helt sikkert hjælpe dig!

+45 30 11 39 51
[email protected]