I dette blogindlæg vil vi gå i dybden med, hvordan man skifter fra udelukkende at tale om AI’s muligheder til faktisk at bruge, og udnytte, teknologien til at skabe værdi i en organisation. Det gør vi med udgangspunkt i Frederik Jeppesens, Head of Strategy i Klean Group og PHD i Digital Transformation, oplæg til seneste omgang af Masterclass 2024 — AI Transformation. Det handler om at kunne binde bro mellem teknologi og forretning, og se det som en samlet og integreret helhed frem for adskilte dele i en forretningsstruktur. 

Så hvordan kan vi gøre AI til en naturlig forlængelse af vores forretningsstrategier? Nøglen ligger i en praktisk og menneskecentreret tilgang. 

Forståelse af Digital Transformation og AI

For at komme i gang med at udnytte AI, og arbejde med digital transformation, skal man først forstå, hvad digital transformation reelt betyder. Det handler ikke bare om at indføre nye teknologier, men om at ændre måden, vi driver forretning på – at gøre teknologi til en integreret del af, hvordan vi arbejder, kommunikerer og skaber værdi.  

 

Det vi gerne vil med vores organisation og forretning, skal understøttes af den teknologi og IT som vi investerer tid og penge i, så det ikke blot bliver noget arbitrært, som købes og bruges bare fordi, at vi syntes det er fedt og spændende. Det skal ræsonnere med virksomhedens strategi og målsætninger. 

AI spiller en kritisk rolle i denne proces, ikke som et mål i sig selv, men som et værktøj, der forstærker vores menneskelige evner og hjælper os med at navigere i en stadigt mere kompleks verden.  

Ved du ikke hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning “Sådan kommer du i gang med AI”.

Download den her

Strategi som dynamisk praksis

Frederik fremhæver vigtigheden af at opfatte strategi som noget levende – en praksis, der involverer alle i organisationen. Det er de løbende, dynamiske beslutninger, der driver forandring. Strategi og digital transformation er ikke en statisk størrelse, som udtænkes og arbejdes med i bestyrelseslokalerne og på direktionsgangene. Det er en proces som alle i organisationen er en aktiv og bidragende del af. Derfor kræver digital transformation og AIimplementering en dynamisk og imødekommende kultur. En kultur, hvor det at eksperimentere, tage fejl og lære hurtigt, er en del af hverdagen.

At gøre AI håndgribeligt

At implementere AI handler om meget mere end teknologi. Det handler om at stille de rigtige spørgsmål. Et godt spørgsmål at starte med er “Hvor kan AI skabe ægte værdi i vores organisation?”. Ved at lade jeres medarbejdere komme op med nogle svar på, hvor de ser, at AI kan skabe værdi, kan I på den måde gøre teknologien mere håndgribelig. Dermed kan man hurtigere identificere konkrete områder, hvor AI kan skabe værdi for organisationen. Begynder man først at have en idé om, hvor AI kan skabe værdi, så er det lettere at komme videre med næste skridt i sin digitale transformation. 

 

Det kan fx være, at AI kan være med til at forbedre kundeservice, optimere drift, eller skrive produkttekster. Uanset, så begynder rejsen mod AI-implementering med små, fokuserede projekter, hvor man kan lære og justere undervejs. Det er ved at bygge på disse erfaringer, at man gradvist kan udvide anvendelsen af AI og integrere det dybere i virksomhedens forretningsprocesser. Jeres organisation og medarbejdere skal have tid og lov til at afprøve, udforske og have en dialog om og med AI. På den måde kan I som samlet organisation finde ud af, hvordan AI kan skabe værdi for den enkeltes arbejde, og forretningen som helhed. Det er digital transformation i praksis. 

Er du i tvivl om, hvordan I kommer i gang? Download vores AI-byggevejledning, og få konkrete skabeloner og værktøjer til implementering af AI.

Engagement og intuition

Til oplægget understregede Frederik desuden betydningen af direkte engagement, samt udviklingen af en intuitiv forståelse for AI’s potentialer og begrænsninger. Man skal ikke tro, at AI kan alt, men samtidig skal man have en forståelse for, hvad teknologiens potentiale er.

Det handler ikke kun om at have adgang til de nyeste værktøjer, men om at forstå, hvordan disse værktøjer kan anvendes til at løse reelle forretningsudfordringer. Måske har nogle i din organisation allerede afprøvet et program, eller en ny måde at prompte på som resten kan få gavn af? Det hjælper at tale åbent og have en dialog om de erfaringer I gør jer. Gør det til en fast rutine, og afsæt tid til at have den dialog.   

 Det kan dog være svært at gennemskue AI-junglen for bare AI-træer. Det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvilke programmer og teknologier, der er de rigtige for netop jeres forretning. Derfor tilbyder vi AI-workshops, og AI Work Aways. Her giver vi jer redskaberne til at komme i gang med at integrere AI i jeres forretning, og blive klogere på, hvor og hvordan det kan skabe værdi. 

En investeringsrejse

Vores arbejde med AI og digital transformation er en kontinuerlig rejse – en proces, der kræver tålmodighed, engagement og en villighed til at lære. Som Frederik siger: “Kom i gang og find ud af det!” Dette er en opfordring til alle, der ønsker at gøre AI til en integreret del af deres forretning: Tag det første skridt, vær nysgerrig og vær åben for de muligheder, denne teknologi bringer. 

Hos Klean Group kan vi hjælpe din organisation med at komme i gang og tage de første eller næste skridt på denne rejse. Sammen kan vi ikke kun navigere i det transformative landskab, som AI tilbyder, men også forme det til bedst at afspejle din virksomheds unikke værdier og forretningsmål. Giv os en udfordring! 

Blogindlægget er produceret i samarbejde med AI-værktøjerne Good Tape og ChatGPT, ud fra en lydfil fra Frederik Jeppesens indlæg på Masterclass – AI Transformation d. 22. marts 2024. 

Bliv kontaktet af Frederik!

Har du spørgsmål ang. digital transformation sammen med AI? Så skal du bare udfylde kontaktformularen, så vil du blive kontaktet af Frederik.