Content Creation med hjælp fra AI

Til seneste omgang af vores Masterclass 2024 – AI Transformation, fortalte Martin fra vores Digital Marketing team, hvordan AI kan hjælpe med at transformere rå data til et færdigt blogindlæg. Læs med her for at lære mere om vores brug af generativ AI i vores content creation proces.

Fra lydoptagelse til engagerende blogindlæg 

Ved at kombinere lydoptagelser fra tidligere oplæg Klean Groups AI Masterclass med avanceret brug af transskriberingsteknologi fra Good Tape og AI’s kraft gennem ChatGPT, har vi opsat en proces, der effektiviserer hele udviklingen fra idé til færdigt indhold.  

Herunder går vi i dybden med den proces, vi har anvendt

1 — Optagelse og transskribering

Alt begynder med at lydoptage værdifulde pointer og indhold fra oplægsholderne til vores første udgaver af Masterclass 2024 – AI Transformation. Disse lydoptagelser bliver derefter nøje transskriberet ved hjælp af GoodTape, et dansk AI-transskriberingsværktøj lavet af Zetland, som på kort tid kan producere en god og præcis transskription i flere forskellige filformater. 

2 — Samling af data 

Efter at have konverteret vores oplæg til tekst, samler vi det transskriberede data med yderligere materialer, så som PDF’er med præsentationsslides og noter omkring oplæggene. Det giver os et større og mere fuldendt datagrundlag at arbejde ud fra, og det giver vores AI-kollega bedre mulighed for at hjælpe os med at kreere et tilfredsstillende udkast til vores blogindlæg.  

3 — Anvendelse af ChatGPT

Med al data klar anvender vi ChatGPT til at sammenfatte og organisere informationen. Det første skridt er at bede AI’en om at udarbejde en klar disposition, så vi er sikre på at få det blogindlæg, vi er ude efter. 

4 — Udkast og redigering

På baggrund af dispositionen udarbejder ChatGPT et første udkast, som derefter nøje gennemgås og redigeres af vores team. Dette skridt sikrer, at indholdet ikke kun er informativt, men også reflekterer Klean Groups tone-of-voice og skrivestil.

5 — Finjustering med Custom Instructions

For at sikre, at AI’ens output stemmer overens med vores præferencer, har vi anvendt “Custom Instructions” featuren i ChatGPT 4.0. Dette giver os mulighed for at tilpasse AI’ens skrivestil og sprogbrug, så det matcher vores brand og den ønskede læseoplevelse. 

6 — Det sidste touch

Efter den indledende redigeringsrunde, anvender vi yderligere feedback og finjusteringer fra en menneskelig hånd, indtil blogindlægget opfylder vores standarder. Resultatet er et stykke indhold, som er både engagerende og dybdegående, klar til at blive delt med vores læsere. 

Ved at kombinere de fede muligheder, som AI tilbyder, med den menneskelige indsigt og kreativitet, har vi fundet en formel, der ikke bare effektiviserer vores content creation-proces, men også løfter kvaliteten af det indhold, vi producerer. Oveni giver denne tilgang os mulighed for at engagere vores publikum på nye og spændende måder. 

Ved du ikke, hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning, “Sådan kommer du i gang med AI”.

Download den her

Optimering gennem den perfekte prompt

Den data vi har skabt er selvfølgelig vigtig, men hvad der er mindst lige så vigtig i denne proces er at skabe ”den perfekte prompt” til ChatGPT. Ved at være specifik, kreativ og samtidig holde tingene enkle, kan vi lede AI’en til at producere præcist det indhold, vi søger. Vores erfaringer siger, at ved at give AI’en en kontekst og klare mål, kombineret med ekstra information og eksempler, bliver resultatet langt mere tilfredsstillende. 

Når det kommer til at arbejde med AI i content creation, er kvaliteten af de resultater, vi opnår, direkte påvirket af, hvordan vi kommunikerer vores ønsker og behov til AI’en. Vi har lavet en del forsøg med at bruge AI i vores content creation, og en af de erfaringer vi har gjort os er, at måden vi prompter på kan gøre en stor forskel, i forhold til det resultat vi opnår fra vores AI. 

Det starter med klarhed og kreativitet. At være specifik i vores instruktioner hjælper AI’en med at forstå præcis, hvad vi søger, mens kreativiteten åbner op for nye måder at formidle vores budskaber. Vi prøver at formulere vores prompts således, at de leder AI’en i den ønskede retning, men også tillader plads til, at den kan tilføre sit eget unikke præg til indholdet. 

Ved at tilføre en kontekst og klart definerede mål for AI’en – og krydre det med ekstra information og eksempler – sikrer vi, at de genererede udkast ikke bare er præcise, men også engagerende og værdifulde for vores målgruppe.  

Denne tilgang kræver ligeledes, at vi forholder os kritisk til, hvordan vi kommunikerer med AI’en, og hvordan vi bedst muligt kan udnytte dens kapaciteter til vores fordel. 

Men selv den bedste AI kan ikke stå alene. Menneskelig indblanding er utrolig vigtig, når AI-genereret indhold skal finjusteres og optimeres.  

Kolleger med de rette kompetencer går hvert udkast igennem, sammen med “Custom Instructions” for at guide AI’ens tone og stil, og sikrer, at det endelige produkt lever op til vores forventninger. 

Udvikling af en AI content strategi

Det lyder måske som noget, der kan opstartes på en eftermiddag. Men en effektiv AI content strategi kræver mere end blot at implementere teknologi; det kræver en omhyggelig planlægning og forståelse af, hvordan AI kan forbedre og supplere vores content creation indsats. AI skal ikke implementeres bare fordi det er sjovt og man gerne vil prøve det, men du skal tænke over, hvor der er processer, som kan optimeres med hjælp fra AI.  

Før der kan udvikles en AI content strategi, skal der først udvikles klare retningslinjer og målsætninger for brugen af AI og på den måde sikre, at teknologien understøtter de overordnede forretningsmål og kommunikationsstrategier.

At udvikle en AI content strategi kræver en dyb forståelse for både de teknologiske muligheder og de specifikke mål, din virksomhed ønsker at opnå med indholdet. 

Her er nogle nøgleelementer, som bør formidles, når du udvikler en AI content strategi: 

 1. Forstå potentialet i AI: Før du dykker ned i specifikke strategier, er det vigtigt at forstå, hvad AI kan (og ikke kan) gøre for din content creation. Dette inkluderer en forståelse af forskellige AI-værktøjer, såsom natursprogsgenerering, og hvordan de kan anvendes til at skabe indhold. 
 2. Definer mål: Klarhed omkring, hvad du ønsker at opnå med din AI content strategi, er afgørende. Ønsker du at øge engagement, drive trafik, optimere for SEO, eller noget helt fjerde? Dine mål vil guide, hvordan du anvender AI i din content creation. 
 3. Kend målgruppen: En effektiv AI content strategi kræver en dyb forståelse af din målgruppe. Hvad interesserer dem? Hvordan søger og konsumerer de indhold? Brug denne viden til at tilpasse dit AI-genererede indhold til deres behov og præferencer. 
 4. Dataindsamling og analyse: AI kræver data for at fungere effektivt. Opsamling og analyse af data omkring brugeradfærd, engagement og indholdspræferencer kan hjælpe med at skærpe din AI’s evne til at producere relevant og tiltrækkende indhold. 
 5. Integration med content marketing plan: Din AI content strategi bør ikke stå alene, men integreres med din overordnede content marketing plan. Dette sikrer, at AI-understøttet indhold supplerer andre aspekter af din marketingstrategi. 
 6. Eksperimenter og tilpas: En af de største fordele ved AI er fleksibiliteten til hurtigt at eksperimentere med forskellige typer af indhold. Vær åben for at eksperimentere og tilpasse din strategi baseret på, hvad der virker. 
 7. Etik og transparens: Det er vigtigt at overveje etikken bag brugen af AI i content creation. Dette inkluderer spørgsmål omkring ophavsret, transparens omkring brugen af AI-genereret indhold, samt hvordan du opretholder autenticiteten af dit brand. 
 8. Det menneskelige perspektiv: Selvom AI kan automatisere mange aspekter af content creation, er menneskelig indsigt og perspektiv uundværlig. Dette sikrer, at indholdet forbliver relevant, nøjagtigt og i tråd med dit brands stemme. 
 9. Mål og optimér: Som med enhver marketingstrategi, er det vigtigt at sætte klare KPI’er for din AI content strategi og regelmæssigt måle performance. Dette giver indsigt i, hvad der fungerer, og hvad der skal optimeres. 

Disse 9 skridt er de første du skal tage, for at implementere AI i jeres content strategi. Det vil ikke blot effektivisere din content creation proces, men også sikre, at dit indhold forbliver engagerende, relevant og i tråd med de overordnede forretningsmål. 

AI kan hjælpe dig nu og i fremtiden

Denne proces har ikke bare effektiviseret vores content creation, men også åbnet op for nye muligheder for at lave værdifuldt og relevant indhold. Integrationen af AI i content creation er ikke bare en fremtidig mulighed; det er en realitet, der allerede er ved at forme, hvordan vi tænker om og tilgår indholdsskabelse. 

Ved at bruge AI’s potentiale og integrere disse teknologier i vores arbejdsprocesser kan vi ikke kun forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores indhold, men også sikre, at vi er helt opdateret med de digitale trends. Det betyder også, at vi i fremtiden vil videreudvikle vores proces, fordi så snart vi har en idé, kan vi afprøve den med hjælp fra AI.

Bliv kontaktet af Martin

Vil du i gang med indholdsudvikling sammen med AI? Udfyld formularen og forklar dit behov, så vil Martin tage fat i dig.


AI og Bæredygtighed — Navigering mellem håb og forsigtighed

Til seneste udgave af vores Masterclass 2024 – AI Transformation, fortalte Anne Zachariassen, COO hos Aarhus Havn, om hvordan man balancerer mellem teknologiens ubegrænsede muligheder og de nødvendige etiske overvejelser en balancegang mellem doomer– og boomer-perspektiverne, som hun formulerede det. 

Doomer vs. Boomer: En skala af perspektiver 

Hvordan vi opfatter AI’s rolle i bæredygtighedsdiskursen, kan variere markant. På den ene side har vi “Doomers“, der ser AI som en potentiel trussel mod menneskeheden, frygtende for teknologiens uforudsete konsekvenser. På den anden side står “Boomers“, som jubler over AI’s muligheder, men som ofte overser potentielle risici. Anne argumenterer for en middelvej, hvor en kritisk, men åben tilgang til AI kan fremme både innovation og bæredygtighed. 

De tre P’er: En holistisk tilgang til bæredygtighed

People: AI’s rolle i at skabe en mere inkluderende og sundere fremtid 

AI har potentiale til at transformere vores arbejde og hverdag ved at automatisere trivielle og tidskrævende opgaver, hvilket frigør tid til kreativitet og innovation. Dette kan potentielt føre til en højere livskvalitet og arbejdsglæde blandt medarbejdere. Desuden kan AI spille en afgørende rolle i forbedringen af folkesundheden gennem avancerede diagnosticeringsværktøjer, som kan bidrage til tidlig opdagelse af sygdomme som for eksempel kræft, hvilket kan være med til at redde menneskeliv og forbedre patientbehandlingen betydeligt.

Yderligere kan AI bidrage til et mere inkluderende samfund, ved at tilbyde teknologiske løsninger skræddersyet til individuelle behov, herunder personer med forskellige former for handicap. På trods af disse fordele er der væsentlige dilemmaer, såsom risikoen for tab af arbejdspladser i visse sektorer, samt etiske overvejelser omkring datahøstning og privatliv. 

Planet: AI som værktøj til miljøovervågning og -forvaltning 

AI kan revolutionere vores tilgang til miljøbeskyttelse og bæredygtighed ved at tilbyde avancerede værktøjer til overvågning og analyse af miljødata. Dette inkluderer forudsigelse af ekstreme vejrforhold, effektivisering af energiforbruget i alt fra private hjem til industrielle datacentre, samt optimering af ressourceforbrug. Disse teknologier har potentialet til at spille en central rolle i bekæmpelsen af klimaændringer og i beskyttelsen af vores planet for fremtidige generationer. Men denne teknologi kommer også med en bagside.

AI’s afhængighed af store datacentre betyder et enormt forbrug af elektricitet og vand, hvilket rejser spørgsmål om den reelle miljøpåvirkning af AI. 

Profit: AI’s bidrag til økonomisk bæredygtighed 

Gennem optimering af processer og ressourcer tilbyder AI enorme muligheder for at forbedre produktiviteten og skabe grundlag for forretningsudvikling og innovation. Den øgede transparens, som AI kan medføre i værdikæder, giver forbrugerne magt til at træffe mere informerede valg og kan fremhæve virksomheder, der reelt bidrager positivt til bæredygtighed. Dette kan skabe en konkurrencefordel for virksomheder, der forpligter sig til ægte grønne initiativer.

Vi skal dog være opmærksomme på risikoen for, at øget effektivitet og produktivitet ikke nødvendigvis fører til reduceret ressourceforbrug, men kan accelerere forbrug og udnyttelse af naturressourcer. 

Konklusion: En middelvej fremad 

Anne Zachariassens oplæg efterlader os med et afgørende budskab: vejen til en bæredygtig fremtid via AI er ikke sort eller hvid. Det kræver en omhyggelig balancegang mellem at udnytte teknologiens potentiale til fulde, samtidig med, at man forbliver årvågen over for de etiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Som samfund må vi navigere på denne vej med både optimisme og forsigtighed, altid med et kritisk blik på de valg, vi træffer. 

Ved at omfavne en holistisk tilgang, der anerkender både fordele og udfordringer, kan vi sikre, at AI ikke kun driver teknologisk innovation, men også fremmer en mere retfærdig, sund og bæredygtig verden for alle. 

 

Blogindlægget er produceret i samarbejde med AI-værktøjerne Good Tape og ChatGPT, ud fra en lydfil fra Anne Zachariassens indlæg på Masterclass – AI Transformation d. 22. marts 2024.

Ved du ikke hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning “Sådan kommer du i gang med AI”.

Download den her

Få tilskud til rådgivning på 100.000 kr. med SMV:Digital puljen

Digital Transformation: Fremtidssikring af din virksomhed med SMV:Digital

I dagens digitale æra er transformation ikke bare en fordel, men en nødvendighed for at sikre din virksomheds fremtid. Gennem SMV:Digital-programmet åbner regeringen op for nye muligheder for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at udnytte kraften i data til at skabe reel forretningsværdi. Hos Klean Group er vi din betroede partner, der sikrer, at din virksomhed udnytter disse muligheder til fulde, omdanner indsigt til handling og sikrer en bæredygtig konkurrencefordel. Det kan være, at du har ambitioner om at gennemføre en større systemintegration på tværs af forretningsområder, eller måske drømmer du om at anvende nye digitale teknologier?

Maksimér dit potentiale med et SMV:Digital tilskud

Digital transformation kan synes som en dyr investering, men med et SMV:Digital tilskud bliver det en overkommelig virkelighed. Disse tilskud åbner for en verden af muligheder, fra datadrevet markedsføring til avanceret kundeindsigt, der kan optimere din forretningsmodel og forbedre dine driftsmargener. Med disse ressourcer kan din virksomhed udvikle nye strategier, som er forankret i solid dataanalyse, og gør dig i stand til at forudse markedsændringer og kundebehov.

Tilskuddet er til virksomheder, som måske allerede har digitaliseret flere funktioner i din virksomhed, og nu ønsker at gå i gang med et større projekt. Derudover, er der en række krav som din virksomhed skal leve op til, for at kunne søge om de 100.000 kr. i SMV:Digital-puljen:

 • Omsætning på minimum 2 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsperiode.
 • Under 25 % af din virksomheds samlede indtægter må komme fra offentlige tilskud, bidrag, donationer, medlemskontingenter og lignende.
 • Din virksomhed har SMV-status.
 • Minimum 3 årsværk i seneste afsluttede regnskabsperiode.

Din digitale vækstpartner: SMV:Digital’s muligheder

Gennem SMV:Digital kan din virksomhed få adgang til et bredt spektrum af digitale ressourcer. Dette omfatter rådgivning om, hvordan du kan anvende data til at skabe værdi og udnytte teknologiske løsninger til at accelerere din digitale udvikling.

Hos Klean Group står vi klar til at hjælpe dig med at identificere de mest relevante teknologiske løsninger og rådgivningstjenester, der vil transformere din virksomhed og give dig en konkurrencefordel på markedet. Du kan få rådgivning til at afklare, hvilke løsninger, der er relevante for at løse din konkrete udfordring, eller om det projekt, du har i tankerne, vil være en god investering. Du kan også få hjælp til implementering af en digital løsning, så du er sikker på, at du kommer helt i mål med dit projekt.

Realisér dine digitale drømme med SMV:Digital

Forestil dig de transformative muligheder, der ligger i at kunne udnytte komplekse data til at drive din forretningsstrategi og kundeengagement. Med SMV:Digital kan du realisere disse projekter, fra avancerede ERP-systemer til dynamiske omnichannel e-handelsstrategier og give din virksomhed de værktøjer, der er nødvendige for at vokse og trives i en digitaliseret økonomi.

For, at dit projekt kan komme i betragtning til støtte, bliver det vurderet på en række kriterier:

 • Jeres projekt skal have digital og teknologisk nyhedsværdi for din virksomhed.
 • Det skal bidrage til at realisere din virksomheds vækstambitioner.
 • Og så skal det være tilstrækkelig organisatorisk
  og økonomisk forankret.

Du kan læse mere om kravene og starte din ansøgning til puljen på 100.000 kr. til digital rådgivning på SMV:Digitals hjemmeside.

Klean Group: Din digitale transformationsguide

Klean Group er mere end blot en konsulent; vi er dine partnere i digital transformation. Vores team af digitale eksperter er specialiseret i at finde de mest relevante tilskudsmuligheder, guide dig gennem ansøgningsprocessen og sikre, at de digitale løsninger, du vælger, er skræddersyede til at understøtte og forbedre din kerneforretning. Vi arbejder side om side med dig for at sikre, at din investering i digital transformation bliver en succes. Hos Klean Group har vi nogle skarpe hjerner, der står klar til at være din rådgivningspartner på dit næste digitale projekt med støtte fra SMV:Digital-puljen.

Udover potentielt at være din kommende samarbejdspartner, så står Torben og Martin også klar til at vurdere om din ansøgning og projekt er klar til at komme i betragtning til at få tildelt midler fra puljen.

Tag skridtet mod digital innovation

Er du parat til at tage skridtet mod en digital fremtid? Klean Group kan fjerne kompleksiteten i ansøgningsprocessen og guide dig gennem hvert trin mod en vellykket digital transformation. Vi hjælper dig med at integrere de nyeste digitale værktøjer og strategier, så din virksomhed kan udnytte data til at drive vækst og innovation.

Kontakt Klean Group i dag og opdag, hvordan du med støttemidlerne fra SMV:Digital puljen, i samarbejde med Klean Group, kan transformere din virksomhed. Vores team står klar til at støtte dig på din rejse mod digital ekspertise.

Få hjælp til SMV-digital puljen

Ved du ikke hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning “Sådan kommer du i gang med AI”.

Tilmeld dig nu