AI og Bæredygtighed — Navigering mellem håb og forsigtighed

Til seneste udgave af vores Masterclass 2024 – AI Transformation, fortalte Anne Zachariassen, COO hos Aarhus Havn, om hvordan man balancerer mellem teknologiens ubegrænsede muligheder og de nødvendige etiske overvejelser en balancegang mellem doomer– og boomer-perspektiverne, som hun formulerede det. 

Doomer vs. Boomer: En skala af perspektiver 

Hvordan vi opfatter AI’s rolle i bæredygtighedsdiskursen, kan variere markant. På den ene side har vi “Doomers“, der ser AI som en potentiel trussel mod menneskeheden, frygtende for teknologiens uforudsete konsekvenser. På den anden side står “Boomers“, som jubler over AI’s muligheder, men som ofte overser potentielle risici. Anne argumenterer for en middelvej, hvor en kritisk, men åben tilgang til AI kan fremme både innovation og bæredygtighed. 

De tre P’er: En holistisk tilgang til bæredygtighed

People: AI’s rolle i at skabe en mere inkluderende og sundere fremtid 

AI har potentiale til at transformere vores arbejde og hverdag ved at automatisere trivielle og tidskrævende opgaver, hvilket frigør tid til kreativitet og innovation. Dette kan potentielt føre til en højere livskvalitet og arbejdsglæde blandt medarbejdere. Desuden kan AI spille en afgørende rolle i forbedringen af folkesundheden gennem avancerede diagnosticeringsværktøjer, som kan bidrage til tidlig opdagelse af sygdomme som for eksempel kræft, hvilket kan være med til at redde menneskeliv og forbedre patientbehandlingen betydeligt.

Yderligere kan AI bidrage til et mere inkluderende samfund, ved at tilbyde teknologiske løsninger skræddersyet til individuelle behov, herunder personer med forskellige former for handicap. På trods af disse fordele er der væsentlige dilemmaer, såsom risikoen for tab af arbejdspladser i visse sektorer, samt etiske overvejelser omkring datahøstning og privatliv. 

Planet: AI som værktøj til miljøovervågning og -forvaltning 

AI kan revolutionere vores tilgang til miljøbeskyttelse og bæredygtighed ved at tilbyde avancerede værktøjer til overvågning og analyse af miljødata. Dette inkluderer forudsigelse af ekstreme vejrforhold, effektivisering af energiforbruget i alt fra private hjem til industrielle datacentre, samt optimering af ressourceforbrug. Disse teknologier har potentialet til at spille en central rolle i bekæmpelsen af klimaændringer og i beskyttelsen af vores planet for fremtidige generationer. Men denne teknologi kommer også med en bagside.

AI’s afhængighed af store datacentre betyder et enormt forbrug af elektricitet og vand, hvilket rejser spørgsmål om den reelle miljøpåvirkning af AI. 

Profit: AI’s bidrag til økonomisk bæredygtighed 

Gennem optimering af processer og ressourcer tilbyder AI enorme muligheder for at forbedre produktiviteten og skabe grundlag for forretningsudvikling og innovation. Den øgede transparens, som AI kan medføre i værdikæder, giver forbrugerne magt til at træffe mere informerede valg og kan fremhæve virksomheder, der reelt bidrager positivt til bæredygtighed. Dette kan skabe en konkurrencefordel for virksomheder, der forpligter sig til ægte grønne initiativer.

Vi skal dog være opmærksomme på risikoen for, at øget effektivitet og produktivitet ikke nødvendigvis fører til reduceret ressourceforbrug, men kan accelerere forbrug og udnyttelse af naturressourcer. 

Konklusion: En middelvej fremad 

Anne Zachariassens oplæg efterlader os med et afgørende budskab: vejen til en bæredygtig fremtid via AI er ikke sort eller hvid. Det kræver en omhyggelig balancegang mellem at udnytte teknologiens potentiale til fulde, samtidig med, at man forbliver årvågen over for de etiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Som samfund må vi navigere på denne vej med både optimisme og forsigtighed, altid med et kritisk blik på de valg, vi træffer. 

Ved at omfavne en holistisk tilgang, der anerkender både fordele og udfordringer, kan vi sikre, at AI ikke kun driver teknologisk innovation, men også fremmer en mere retfærdig, sund og bæredygtig verden for alle. 

 

Blogindlægget er produceret i samarbejde med AI-værktøjerne Good Tape og ChatGPT, ud fra en lydfil fra Anne Zachariassens indlæg på Masterclass – AI Transformation d. 22. marts 2024.

Ved du ikke hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning “Sådan kommer du i gang med AI”.

Download den her

Få tilskud til rådgivning på 100.000 kr. med SMV:Digital puljen

Digital Transformation: Fremtidssikring af din virksomhed med SMV:Digital

I dagens digitale æra er transformation ikke bare en fordel, men en nødvendighed for at sikre din virksomheds fremtid. Gennem SMV:Digital-programmet åbner regeringen op for nye muligheder for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at udnytte kraften i data til at skabe reel forretningsværdi. Hos Klean Group er vi din betroede partner, der sikrer, at din virksomhed udnytter disse muligheder til fulde, omdanner indsigt til handling og sikrer en bæredygtig konkurrencefordel. Det kan være, at du har ambitioner om at gennemføre en større systemintegration på tværs af forretningsområder, eller måske drømmer du om at anvende nye digitale teknologier?

Maksimér dit potentiale med et SMV:Digital tilskud

Digital transformation kan synes som en dyr investering, men med et SMV:Digital tilskud bliver det en overkommelig virkelighed. Disse tilskud åbner for en verden af muligheder, fra datadrevet markedsføring til avanceret kundeindsigt, der kan optimere din forretningsmodel og forbedre dine driftsmargener. Med disse ressourcer kan din virksomhed udvikle nye strategier, som er forankret i solid dataanalyse, og gør dig i stand til at forudse markedsændringer og kundebehov.

Tilskuddet er til virksomheder, som måske allerede har digitaliseret flere funktioner i din virksomhed, og nu ønsker at gå i gang med et større projekt. Derudover, er der en række krav som din virksomhed skal leve op til, for at kunne søge om de 100.000 kr. i SMV:Digital-puljen:

 • Omsætning på minimum 2 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsperiode.
 • Under 25 % af din virksomheds samlede indtægter må komme fra offentlige tilskud, bidrag, donationer, medlemskontingenter og lignende.
 • Din virksomhed har SMV-status.
 • Minimum 3 årsværk i seneste afsluttede regnskabsperiode.

Din digitale vækstpartner: SMV:Digital’s muligheder

Gennem SMV:Digital kan din virksomhed få adgang til et bredt spektrum af digitale ressourcer. Dette omfatter rådgivning om, hvordan du kan anvende data til at skabe værdi og udnytte teknologiske løsninger til at accelerere din digitale udvikling.

Hos Klean Group står vi klar til at hjælpe dig med at identificere de mest relevante teknologiske løsninger og rådgivningstjenester, der vil transformere din virksomhed og give dig en konkurrencefordel på markedet. Du kan få rådgivning til at afklare, hvilke løsninger, der er relevante for at løse din konkrete udfordring, eller om det projekt, du har i tankerne, vil være en god investering. Du kan også få hjælp til implementering af en digital løsning, så du er sikker på, at du kommer helt i mål med dit projekt.

Realisér dine digitale drømme med SMV:Digital

Forestil dig de transformative muligheder, der ligger i at kunne udnytte komplekse data til at drive din forretningsstrategi og kundeengagement. Med SMV:Digital kan du realisere disse projekter, fra avancerede ERP-systemer til dynamiske omnichannel e-handelsstrategier og give din virksomhed de værktøjer, der er nødvendige for at vokse og trives i en digitaliseret økonomi.

For, at dit projekt kan komme i betragtning til støtte, bliver det vurderet på en række kriterier:

 • Jeres projekt skal have digital og teknologisk nyhedsværdi for din virksomhed.
 • Det skal bidrage til at realisere din virksomheds vækstambitioner.
 • Og så skal det være tilstrækkelig organisatorisk
  og økonomisk forankret.

Du kan læse mere om kravene og starte din ansøgning til puljen på 100.000 kr. til digital rådgivning på SMV:Digitals hjemmeside.

Klean Group: Din digitale transformationsguide

Klean Group er mere end blot en konsulent; vi er dine partnere i digital transformation. Vores team af digitale eksperter er specialiseret i at finde de mest relevante tilskudsmuligheder, guide dig gennem ansøgningsprocessen og sikre, at de digitale løsninger, du vælger, er skræddersyede til at understøtte og forbedre din kerneforretning. Vi arbejder side om side med dig for at sikre, at din investering i digital transformation bliver en succes. Hos Klean Group har vi nogle skarpe hjerner, der står klar til at være din rådgivningspartner på dit næste digitale projekt med støtte fra SMV:Digital-puljen.

Udover potentielt at være din kommende samarbejdspartner, så står Torben og Martin også klar til at vurdere om din ansøgning og projekt er klar til at komme i betragtning til at få tildelt midler fra puljen.

Tag skridtet mod digital innovation

Er du parat til at tage skridtet mod en digital fremtid? Klean Group kan fjerne kompleksiteten i ansøgningsprocessen og guide dig gennem hvert trin mod en vellykket digital transformation. Vi hjælper dig med at integrere de nyeste digitale værktøjer og strategier, så din virksomhed kan udnytte data til at drive vækst og innovation.

Kontakt Klean Group i dag og opdag, hvordan du med støttemidlerne fra SMV:Digital puljen, i samarbejde med Klean Group, kan transformere din virksomhed. Vores team står klar til at støtte dig på din rejse mod digital ekspertise.

Få hjælp til SMV-digital puljen

Ved du ikke hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning “Sådan kommer du i gang med AI”.

Tilmeld dig nu

Lær at navigere i AI's paradokser som leder

I en tid præget af teknologisk forandring og innovation, er kunstig intelligens (AI) blevet et centralt emne for ledere i alle brancher. Integrationen af AI i organisationer kræver mere end blot teknisk forståelse. Det kræver nemlig et lederskab, der aktivt engagerer sig i at forme fremtiden for AI inden for eget domæne.

Støt medarbejderne i AI-integrationen

Det første skridt i at integrere AI i organisationen er at erkende, at AI ikke er en forbigående trend. Som leder må man ikke gå at håbe på, at “det der AI snart går over”. I stedet bør man anerkende AI som en fundamental del af fremtidens arbejdsplads. Det kræver et overskud hos lederen at tænke AI ind i organisationen og en forpligtelse til at skabe mening, over for medarbejderne, i brugen af AI i forretningen.

En essentiel rolle for ledere er at støtte og hjælpe medarbejderne med at gøre AI til en ven og kollega. Dette indebærer at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udforske AI’s muligheder og at sikre, at de har de nødvendige ressourcer til rådighed. Derfor er autonomi omkring AI i organisationen afgørende, så medarbejderne oplever frihed til at eksperimentere med den kunstige intelligens, med henblik på at forstå, hvordan det bedst kan anvendes til at skabe værdi for den enkelte.

Handlingsparathed er nøgleordet til at udnytte AI’s potentiale

Ledere opfordres til at handle på AI-implementeringen, selv uden et fuldkomment overblik over området. “Vent ikke med at handle på AI til du er 100 % sikker – det bliver man aldrig”, mener Mette Thingstrup. På samme tid er det selvfølgelig nødvendigt at overveje de etiske implikationer af AI, herunder datasikkerhed, privatlivets fred og potentielle biases.

Det er vigtigt at fremme en kultur af kontinuerlig læring og nysgerrighed omkring AI. Ved at udvikle en lærende organisation, hvor medarbejdere konstant opdaterer deres viden og færdigheder, bliver organisationen bedre rustet til at udnytte AI’s potentiale og navigere i de etiske dilemmaer, der følger med. Derfor handler det blot om at komme i gang, for som Mette Thingstrup formulerer det: “Det farligste at gøre, er ikke at gøre noget”.

Konklusion: Lederskabets Rolle i AI’s Fremtid

Ledere har en unik mulighed for ikke kun at reagere på AI’s nuværende udvikling, men også være med til at forme, hvordan teknologien udvikles og anvendes i fremtiden. Ved at adressere de udfordringer og muligheder, som AI præsenterer, kan ledere sikre, at deres organisationer ikke bare overlever, men ligefrem trives i den teknologisk innovation omkring kunstig intelligens.

Blogindlægget er produceret i samarbejde med AI-værktøjerne Good Tape og ChatGPT, ud fra en lydfil fra Erhvervspsykolog Mette Thingstrups indlæg på Masterclass – AI Transformation d. 2. februar 2024.

Ved du ikke hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning “Sådan kommer du i gang med AI”.

Tilmeld dig nu

AI og forretningsudvikling: En guide til fremtiden

I dette blogindlæg vil vi tage fat i, hvordan AI bl.a. kan være en ‘game-changer’ i forretningsudvikling, samt give konkrete tips til, hvordan du kan starte din AI-rejse. Alt sammen med baggrund i Martin Mellers oplæg på Masterclass d. 2. februar 2024.

En ny dimension af forretningsudvikling

AI åbner op for en ny verden af muligheder, hvor automatisering og dataanalyse kan forbedre alt fra lagerstyring til kundeservice. Ved at udnytte AI kan virksomheder foretage mere præcise prognoser, effektivisere processer og skabe personlige kundeoplevelser. Dette er ikke kun en fordel for bundlinjen, men også for medarbejderne, som kan frigøres fra gentagne og tidskrævende opgaver.

Vigtigheden af AI-ready data

For at kunne udnytte AI’s fulde potentiale, er det ifølge Martin Meller essentielt, at din virksomhed har adgang til “AI-ready” data. Og hvad betyder det så? AI-ready data refererer til data, der er struktureret, renset og organiseret på en måde, der gør dem umiddelbart anvendelige for AI-systemer til analyse og læring. Dette indebærer, at dataene er fri for inkonsistenser, duplikater og irrelevante informationer, hvilket sikrer, at AI-systemerne kan arbejde effektivt og generere præcise indsigter.

Dette kræver ofte en kulturændring og et fokus på at indsamle og strukturere data på en måde, der gør dem tilgængelige for AI-systemer. Interessant nok kan AI også assistere i processen med at gøre data klar til AI-brug, ved at identificere mønstre og anomalier, der kræver opmærksomhed.

Fra teori til praktisk implementering

At implementere AI i din virksomhed starter med en vision og en vilje til at eksperimentere. “Think big, start small” er et mantra, der passer godt på netop denne proces. Det handler om at identificere små, men værdiskabende, projekter, hvor AI kan gøre en forskel, og så skalere disse initiativer over tid. Som Martin Meller formulerer det: “AI kan alt, men starter du med alt, så starter du med ingenting”. Med andre ord; start fokuseret.

Det er vigtigt at huske på, at AI ikke bare er et nyt system, men en ny kollega, der kan hjælpe og forstærke dit teams arbejde. Det er afgørende at være proaktiv og ikke vente med at implementere AI til man er tvunget til det, da man ellers kan risikere at være for langt bagud. Giv dine medarbejdere plads til at eksperimentere med AI, så de kan lære og identificere, hvordan det kan skabe værdi for dem selv i dagligdagen, samt virksomheden i det store hele.

Case-studier: AI i aktion

Gennem konkrete eksempler ser vi, hvordan AI har transformeret arbejdsprocesser og skabt mærkbar værdi. Fra simple ’browser-extensions’, der simplificerer daglige opgaver, til avancerede AI-systemer, der forudser kundeadfærd og optimerer salgsstrategier. Disse cases illustrerer, hvordan praktisk anvendelse af AI kan føre til både øget medarbejdertilfredshed og højere effektivitet.

Denne case er et eksempel på, hvordan AI kan håndtere omfattende og komplekse opgaver med stor effektivitet og præcision, hvilket frigør værdifuld tid for medarbejderne, så de kan koncentrere sig om de opgaver, som kræver menneskelig tankekraft.

Medarbejderinddragelse og uddannelse

En vigtig del af at lykkes med AI er at sikre, at medarbejderne er med på rejsen. Dette indebærer uddannelse og involvering i udviklingen af AI-projekter. Når AI optimerer vores arbejdsprocesser og skaber økonomisk gevinst, er det vigtigt, at vi geninvesterer en del af disse besparelser i vores medarbejdere. Ved at uddanne og motivere vores teams sikrer vi, at de ikke kun er klædt på til at arbejde sammen med AI, men også føler sig værdsat og en del af virksomhedens fremtid. Dette kan indebære karriereudviklingsmuligheder, nye læringsinitiativer eller endda programmer, der fremmer medarbejdernes trivsel og velvære. På denne måde balancerer vi stræben efter profit med en investering i menneskelig kapital, hvilket ultimativt fører til en mere robust og dynamisk organisation.

Konklusion: Fremtiden er NU!

AI er ikke længere en fjern fremtidsvision; det er en realitet, der kan bringe din virksomhed ind i en ny æra af innovation og vækst. Ved at starte din AI-rejse nu, kan du sikre, at din virksomhed ikke kun holder trit med udviklingen, men også udnytter de nye muligheder, som teknologien bringer. Og HUSK, det værste man kan gøre, er ikke at starte. Så tag det første skridt i dag, og lad AI transformere din forretningsudvikling.

Blogindlægget er produceret i samarbejde med AI-værktøjerne Good Tape og ChatGPT, ud fra en lydfil fra Martin Mellers indlæg på Masterclass – AI Transformation d. 2. februar 2024.

Ved du ikke hvordan du skal komme i gang med AI?

Hent vores byggevejledning “Sådan kommer du i gang med AI”.

Tilmeld dig nu

Vi udgiver The Food Agenda 2024

Det er et privilegium at være en del af fødevarebranchen. Som fagområde udvikler den sig konstant, og som emne berører mad alle mennesker i hele verden.

I en verden, hvor konflikter raser, og uenigheder skaber nye kløfter, formår mad at bringe os sammen – på tværs af nationer, sprog og kulturer – og skabe nye fællesskaber, der ingen grænser kender.

Hos Klean Group brænder vi for fødevarer og de fantastiske øjeblikke, mad og drikke skaber. Og vi har skrevet The Food Agenda 2024, fordi vi ikke kan lade være. Hver dag udvikler vi design og kommunikation for fødevarebrands og gør os nye opdagelser og erfaringer, og dem vil vi gerne dele med dig.

Ingen kan forudsige fremtiden. Men vi kan tage ved lære af alt det, der sker omkring os. Og det er det, vi har gjort.

Vi tror nemlig på, at det er summen af den viden, der ligger hos alle de gode mennesker, der hver dag arbejder indgående med fødevarebranchen, der skaber grundlaget for de bedste svar på, hvor branchen og kunderne bevæger sig hen.

Nye trends

På baggrund af omfattende research samt interviews med forskere, fødevareaktører, forbrugere, meningsdannere m.m. har vi identificeret tre megatrends og ni mikrotrends, som, vi mener, vil forme fødevarebranchen i 2024 og potentielt mange år frem.

Rapporten har til formål at inspirere og dele viden om nogle af de største trends inden for fødevarebranchen, ligesom den er et arbejdsværktøj, der giver dig et oplyst grundlag for at træffe beslutninger, der rækker ind i fremtiden, og som du kan konsultere løbende, om du skal udvikle en ny kampagne, identificere nye huller i markedet eller bruge viden til en præsentation.

Er du nysgerrig på, hvad der trender i fødevarebranchen?

Læs mere om The Food Agenda på thefoodagenda.dk – hvor du også kan downloade et sneak peek samt bestille rapporten.

Skal vi præsentere de vigtigste fødevaretrends i 2024 for dig og dit team?

The Food Agenda er netop udkommet, og vi vil hjertens gerne præsentere de vigtigste fødevaretrends i 2024 for dig og dit team med jeres brand og marked i fokus (gratis).

Tag fat i Flemming Kok og aftal et møde.


AI er en holdsport: Her er den vigtigste kompetence, du har brug for på dit hold

Det er forretningsudvikling, kompetenceopbygning og AI-networking i en samlet pakke til jer. I denne post handler det om Samarbejde. Tilmeld jer “AI Transformation” her.

“Jeg var slet ikke klar over, at man kunne det med ChatGPT. Det var kun fordi Jesper lige nævnte, at han havde prøvet at uploade et Excel ark”. Kommentaren er fra det virkelige liv og vores AI-ekspert Claus Nissum Holm. Jeg synes, den rammer det helt centrale i den udvikling, vi står i med kunstig intelligens: Du er nødt til at være nysgerrig og prøve noget af og turde sige højt, at der er ting du ved og noget du ikke ved.

Pointen er, at selv Claus, som er eksperten, selvfølgelig ikke får alle de gode ideer. I det konkrete tilfælde handlede det om, hvorvidt vi kunne få hjælp af ChatGPT til at behandle nogle data og lave nogle meningsfulde forudsigelser. Hvis ikke Jesper havde eksperimenteret på egen hånd med at uploade Excel i ChatGPT og vi havde kaldt sammen til en snak om, hvordan man kunne gå til den konkrete opgave – ja så var vi formentlig aldrig kommet på en løsning.

Jeg tror de fleste er enige om, at det forretningsmæssige potentiale med AI lige nu ligger i effektivisering. Der er arbejdsgange, som kan optimeres og vidensmedarbejdere kan blive markant mere produktive ved brug af AI. Det er lidt ligesom da en hammer blev erstattet af en sømpistol og det gik noget hurtigere at lave en loftsbeklædning.

Men når det handler om generativ AI som med ChatGPT, så stopper sammenligningen med hammer og sømpistol. Her er det ikke bare den samme funktion, der udføres hurtigere, men det er helt andre opgaver, vi kan få løst. Her begynder det at være fantasien, der sætter grænserne. Min erfaring er, at det betaler sig at gøre to ting for at styrke fantasi og ideudveksling:

  • Sæt et hold: Vær flere sammen og at tænk højt, når du skal skabe værdi af generativ AI. Gerne forskellig faglighed. Ingen kommentarer eller ideer er dumme her.
  • Nysgerrighed: Find de nysgerrige og dem der vil bidrage. Dem der er klar til at eksperimentere på egen hånd og gå på opdagelse. Gå på opdagelse sammen med dem

Det er en god ide at sætte en ramme for arbejdet med ideer og at gå på opdagelse. De fleste af os er ikke uddannet til at gå på opdagelse, så det skal også læres. Der findes en række metoder til at sætte den ramme. Men du kan også, ligesom vi, begynde med at invitere kolleger med en lidt anden faglighed end du plejer med til et salgsmøde. Vores erfaring, er at det skaber dynamik og ofte helt nye vinkler på forretningsudviklingen.

Du kan få konkrete råd til at sætte en mere åben og kreativ ramme for et samarbejde på “AI Transformation” af Pia Viuff Schytz. Hun har i mange år arbejdet med praktisk anvendelse af kreative samarbejdsformer og er i dag udøvende hos AART Architects. Baseret på praktiske erfaringer, kundeprojekter og teoretisk velfunderet vil hun give os en række gode ideer til, hvordan vi forløser potentialet i generativ AI gennem nye måder at samarbejde på tværs af organisationen.

Lyder det interessant?

Klik her for at købe billet til Klean Group Masterclass — AI transformations

Tilmeld dig nu

Har du været til AI-træning i dag?

De rapporterer, at man derovre taler om det nuværende AI niveau som en 10 årig skoleelev, og at der lige rundt om hjørnet følger et spring til en elitestuderende på universitetet. Så vores nye ven lyder skarp. Hvordan onboarder man og starter et godt samarbejde med sådan en, og hvordan styrker man sit eget udgangspunkt som menneske og virksomhed med AI?

Det har altid været svært for mennesker at forstå nye teknologier og deres muligheder for og trusler mod det eksisterende. Jeg tror, at den store forskel i det spring vi oplever lige nu ligger i, at hele forståelsen af, hvad teknologi er og gør ændrer sig. Vi behøver ikke at interessere os voldsomt for teknikken bag AI, udviklingsprocesser, måder vi har implementeret systemer frem til nu – det er irrelevant. På samme måde som vi ikke tænker over, hvorfor og hvordan det lader sig gøre, at der kommer vand ud af hanen.

Så mennesker skal på den ene side aflære meget af tænkningen og metoderne bag traditionel digital forretningsudvikling og på den anden side forsøge at forstå, hvad de nye teknologier giver af muligheder. Det bliver direkte afspejlet i diskussionerne om regulering, etik og sikkerhed. Stemmetyverier har der været en del af. Så verden er i forandring.

I Klean Group er vores erfaring indtil videre, at det gælder om at komme igang med at få et forhold til AI. Det gælder om at komme igang med at træne. At komme igang med at eksperimentere. Jeg hørte Thomas Terney sige, at man kunne forestille sig, at man lige om lidt skal have en Chief Experimentation Officer. En der sikrer eksperimenter og sørger for, at der bliver grundigt dokumenteret, hvorfor en idé IKKE ville kunne løses med AI når den opstår.

”Jeg anede ikke man kunne fodre ChatGPT med data i et Excel ark, hvis ikke John havde forsøgt det”

⸻ som vores AI-ekspert sagde for nylig

Så god AI-træning er holdtræning. Hos Klean Group har vi samlet en AI-Interessegruppe internt. De laver træningsprogrammer og afholder også eksterne ‘Work Away’s’, hvor virksomheder deltager og træner i hold.

Næste sæson af vores Masterclass er med temaet “AI-Transformation” Transforming business, people & life. Her stiller vi igennem 2024 skarpt på AI-anvendelsen i danske virksomheder med 5 korte temadage: Strategi, Samarbejde, Træning, Salg & Service. Her får du konkret vejledning til AI-forretning og cases fra virksomheder, der bruger AI. Og så følger vi med i AI-udviklingen for dig.

Og ja – så gør vi det attraktivt for din virksomhed at deltage med en AI-interessegruppe med op til 5 deltagere. Så håber vi, at vi kan være med til at give jer et puf til at begynde holdtræningen. Tilmeldingen er igang.

Jeg glæder mig til at se dig.

 

Hilsen Ole Østergaard, Partner

Priser

Early Bird prisen for en enkelt deltager er 4.500,- (normalt 5.500,-)
Early Bird prisen for en gruppe på op til 5 deltagere er 12.000,-  (normalt 14.500,-)
— Early Bird kommer til at gælde frem til 15.12.23.

Priserne er eks. moms.


Tilmelding


727 og Klean bliver til Klean Group

Den fortsatte digitalisering er altoverskyggende, når man ser verden i dag. Vi er sociale på de sociale medier, shopper online med levering til døren og får hurtigt svar på spørgsmål af ChatGPT. Og det er kun toppen af isbjerget. Udviklingen er i fuld acceleration – mulighederne bliver flere og flere, men også sværere at overskue og navigere i.

Det stiller nye krav til virksomheder og institutioner, som står over for udfordringer som at digitalisere kundeoplevelser, bevare konkurrenceevne, facilitere innovation, navigere i og profitere af nye teknologiske muligheder og samtidig øge effektivitet og produktivitet. Det kalder på nye kompetencer og mindsets, og det får 727 og Klean til at gå sammen i Klean Group pr. 1. juli 2023.

”Vi har arbejdet tæt sammen om konkrete projekter og kunder gennem en årrække. Dette samarbejde er tiltaget, fordi der har været et behov for at tænke digitalisering og nye teknologier sammen med design og kommunikation. Det har naturligt givet anledning til samtaler om, hvordan vi kan tilbyde en ny, sammenhængende værdikæde til vores kunder. Det er så der, vi er kommet til nu, hvor vi samler alle aktiviteter under Klean Group,” fortæller Flemming Kok, managing partner i Klean Group.

”Klean Group forener det bedste fra to verdener: Digital Marketing, Digital Commerce og Creative Tech fra Klean kombineret med Strategisk Design, Marketing og Kommunikation fra 727. På den måde kan vi i endnu højere grad være med til at styrke vores kunders profil, øge deres innovationskraft og salg. Det mærker vi allerede nu, at der er kunder, der kvitterer for,” tilføjer Ole Østergaard, partner i Klean Group.

Lanceringen af Klean Group er en re-positionering af Klean og 727 – nu samlet under Klean Group – og ikke en rebranding som i 2003, da Flemming Kok og Tom Elert købte Lady Patricia, en Boeing 727, placerede den i Stilling ved E45 og lancerede 727 Communication.

Klean Group er begyndelsen på en ny fortælling om at sætte det digitale forrest i forretningen og på snuden af flyveren, stærkt bundet sammen med 727’s design og kommunikationskompetencer, som fortsat figurerer på det orange haleror.

”Vi har fundet en ny destination og en ny position inspireret af udviklingen i samfundet og behovet hos vores kunder og udviklet af hele vores organisation. Derfor er vi glade for at kunne lancere Klean Group med budskabet: A GREAT PLACE TO BE – som er et løfte, vi giver til såvel kollegaer som til kunder”,

⸻ afslutter Flemming Kok

Klean Group er et digitalt – og designbureau med 55+ medarbejdere med hovedkontor i Skanderborg og afdeling på Aarhus Ø. Ejerkredsen består af Torben Storgaard, Ole Østergaard, Jesper Sørensen, Flemming Kok og Tom Elert (bestyrelsesformand).

Kontakt

Ole Østergaard

Partner, Digital Strategy & Business Development

+45 24 63 01 92
[email protected]

Flemming Kok

Partner, Managing Director

+45 61 61 64 11
[email protected]


Bedre og hurtigere produkttekster med ChatGPT – få en gratis test hos Klean Group

I stedet for at bruge timer på at skrive produktbeskrivelser kan du nu fokusere på at skabe værdi og forbedre andre områder i din virksomhed. Hos Klean er vores ekspertise at tilpasse ChatGPT’s avancerede funktioner til netop din virksomheds behov og ønsker. Vi hjælper dig med at skabe beskrivelser, der er nøjagtige og engagerende, og som kan hjælpe med at skabe værdi for dine kunder.

Prøv en gratis test i dag, og oplev selv, hvor nemt og effektivt det er at skabe produktbeskrivelser med ChatGPT.

TopRent – en succesfuld case med over 9.000 genererede produkter

En af vores succesfulde cases involverer et samarbejde med TopRent med over 9.000 produkter, der havde brug for nye produktbeskrivelser. TopRent ønskede at fremskynde deres produktlanceringer, samt minimere arbejdstiden på opgaven, og ved at bruge ChatGPT kunne vi hjælpe dem med at generere produktbeskrivelser på rekordtid.

Ved at bruge ChatGPT var det muligt at generere 9.000 engagerende produktbeskrivelser på en hurtig og effektiv måde. Efter en gennemgang af beskrivelserne kunne 500 af dem godkendes inden for blot tre dage, hvilket hjalp TopRent med at fremskynde deres produktlanceringer.

ChatGPT – automatiseret proces, så du sparer tid

ChatGPT’s automatiserede proces er en tidsbesparende fordel, der kan hjælpe din virksomhed med at øge effektiviteten og sikre, at du opnår dine forretningsmæssige mål. Ved at lade ChatGPT tage sig af det hårde arbejde med at generere produktbeskrivelser, kan du frigøre tid, så du kan fokusere på andre aspekter af din virksomhed, der kræver din opmærksomhed.

Vores mål hos Klean Group er at hjælpe din virksomhed med at opnå succes ved at levere nøjagtige og engagerende produktbeskrivelser, der skaber værdi for dine kunder. Prøv en gratis test i dag og oplev, hvordan ChatGPT kan hjælpe dig med at generere bedre produktbeskrivelser og spare tid i din virksomhed. Med ChatGPT kan du sikre, at dine produktbeskrivelser er i overensstemmelse med dine virksomhedsstandarder og krav, samtidig med at du kan fokusere på at udvikle og styrke din forretning.

Kontakt Claus for at lære mere og få en gratis test af dine produkter hos Klean Group.

Lyder det interessant?

Kontakt Claus Nissum Holm for en uforpligtende snak — vi kan helt sikkert hjælpe dig!

+45 30 11 39 51
[email protected]


Google Universal Analytics lukker

Skift til Google Analytics 4

GA3 bliver brugt vidt og bredt til at tracke brugeres engagement på websites fra antal besøgende på siden til antal konverteringer og transaktioner i kurven.

Siden oktober 2020 har GA4 – Google Analytics 4 – været et ‘gratis’ tilbud sideløbende med GA3. GA4 har kørt i betaversion rigtig længe og er fortsat under udvikling, men den store forskel fra GA3 til GA4 er, at alt i GA4 trackes som events/hændelser og på tværs af platforme. Det har f.eks. tidligere været svært at tracke konverteringer på events, men det er nu muligt.

Den 16. marts 2022 meddelte Google i en blogpost, at man ikke længere vil fortsætte med GA3 pr. 1. juli 2023, og Universal 360 stopper 3 måneder senere. Som det ser ud lige nu, vil man have mulighed for at tilgå sine gamle Universal Analytics data i op til 6 måneder efter denne dato.

Opfordringen fra Google er derfor også, at man eksporterer og gemmer al sin gammel Universal data, hvis man gerne vil bevare dette.

Hvad gør vi nu?

Vigtigst af alt er det at finde ud af, om man vil fortsætte med en Google-service, eller om man vil vælge et helt andet spor. Udfordringerne ift. Google Analytics generelt er pt., hvor data er opbevaret, altså overførsel af data til servere uden for EU. Her kan der komme EU-stramninger ift. Googles opbevaring af data i USA, men det kan også være, at der politisk falder en aftale på plads, så det for firmaer i EU er muligt at overholde GDPR på brugerdata i EU.

Dog vil GA4 ikke længere gemme IP-adresser, hvorfor data vil være langt mere anonymiseret end i dag.

Kom i gang nu

Hvis du fremadrettet vil bruge Google Analytics 4, så skal du begynde at indsamle data nu, så du kan oparbejde en ny historik/data.

GA3 lever stadig et stykke tid endnu, men det vil give god mening allerede nu at implementere GA4 sideløbende med GA3, så du har et godt datagrundlag i GA4, når GA3 stopper med indsamling af data.

Implementering

Rigtig mange vælger at bruge Google Tag Manager (GTM) til implementering af bl.a. Google Analytics, men opsætningen er ikke 1:1 fra GA3 til GA4. Det vil det heller ikke være, hvis man vælger at hard code det, så opsætning af tags skal foretages på ny. Fordelen ved at bruge GTM er, at det ikke er udviklingstungt, når først opsætningen af selve GTM er gjort. Herefter er det kun den tid man bruger på opsætning af tags i GTM, som man gerne vil have indsat på sit website.

Lyder det interessant?

Kontakt Peter Sørensen for en uforpligtende snak — vi kan helt sikkert hjælpe dig!

+45 42 14 08 52
[email protected]